Công ty Bất động sản Phát Đạt tất toán lô trái phiếu 150 tỷ trước hạn Công ty Chứng khoán Kỹ thương: Hoàn tất thanh toán lãi và gốc lô trái phiếu 10.000 tỷ đồng

Cụ thể, CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương cho biết từ ngày 15/2/2023 đến ngày 22/2/2023, Công ty sẽ phải thanh toán tổng lãi 23,82 tỷ đồng lô trái phiếu mã TDC.Bond.2020.700, mệnh giá 700 tỷ đồng. Lô trái phiếu phát hành ngày 9/11/2020 và đáo hạn ngày 15/11/2025.

Tuy nhiên, Công ty chỉ thanh toán được 7 tỷ đồng lãi trái phiếu, còn 16,82 tỷ đồng lãi trái phiếu chưa thanh toán được, lý do được đưa ra do tình hình thị trường kinh doanhbất động sản thời gian qua rất chậm đã ảnh hưởng tới dòng tiền sản xuất kinh doanh của Công ty.

TDC không trả được lãi trái phiếu đáo hạn (Nguồn: TDC).

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương cho biết dự kiến sẽ thanh toán trước ngày 23/3/2023 số lãi còn lại và tiền phạt lãi chậm tính đến ngày thanh toán, tức ước tính trễ 1 tháng so với thời gian quy định.

Theo tìm hiểu, đây là lô trái phiếu mệnh giá 700 tỷ đồng, lãi suất 10,5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên; lãi suất 11%/năm cho kỳ lãi từ 5 đến 8; và sau đó là lãi suất theo biên độ nhưng không thấp hơn 11,5%/năm và đơn vị lưu ký lô trái phiếu là CTCP Chứng khoán Navibank.

Trong đó, tài sản đảm bảo là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CY375724 thuộc sở hữu của Công ty.

Được biết, tính tới 31/12/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương giảm nhẹ 0,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 2,2 tỷ đồng về 1.703,8 tỷ đồng và chiếm 44,4% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.016,2 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 687,6 tỷ đồng.

Thêm nữa, tính tới cuối năm 2022, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương vẫn còn 196 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, chiếm 5,1% tổng nguồn vốn.

Điểm đáng lưu ý, tỷ lệ tiền mặt đang gấp 8,23 lần tổng lãi trái phiếu phải thanh toán (23,82 tỷ đồng) nhưng CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương lại bất ngờ thông báo không đủ tiền để thanh toán toàn bộ lãi trái phiếu đến hạn thanh toán.

Lỗ quý cuối năm khiến lợi nhuận cả năm giảm giảm 68,2%, về còn 39,57 tỷ đồng

Trong quý IV/2022, CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ghi nhận doanh thu đạt 183,24 tỷ đồng, giảm 78% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 104,39 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 87,03 tỷ đồng, tức giảm 191,42 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 39,2% về còn 16%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 91% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 296,72 tỷ đồng về 29,4 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng nhẹ 0,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 0,14 tỷ đồng lên 55,27 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 11,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 6,5 tỷ đồng về 48,73 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 21,05 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 92,01 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty cho biết doanh thu giảm chủ yếu do doanh thu bất động sản giảm 99% và doanh thu xây dựng giảm 71% trong quý cuối năm 2022.

Được biết, CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương vừa trải qua hai quý có lãi liên tiếp, Công ty lại quay lại lỗ trong quý cuối năm 2022. Trước đó, trong quý I/2022, Công ty ghi nhận lỗ 108,87 tỷ đồng.

Lũy kế trong năm 2022, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ghi nhận doanh thu đạt 2.487,75 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 39,57 tỷ đồng, giảm 68,2% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.889,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 139,26 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm và chỉ đạt 28,4% kế hoạch năm.

Tài sản bất ngờ giảm 1.402 tỷ đồng trong năm 2022

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương giảm mạnh 26,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.402 tỷ đồng về 3.837,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 1.610,5 tỷ đồng, chiếm 42% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 834,4 tỷ đồng, chiếm 21,7% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 551,6 tỷ đồng, chiếm 14,4% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 404,4 tỷ đồng, chiếm 10,5% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Điểm đáng lưu ý, trong kỳ, tồn kho giảm 77,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.421,93 tỷ đồng về 404,37 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn giảm 27,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 600,8 tỷ đồng về 1.610,5 tỷ đồng. Đây có thể là hai nguyên nhân chính dẫn tới quy mô tài sản giảm tới 1.402 tỷ đồng trong năm 2022.

Công ty thuyết minh tồn kho giảm chủ yếu do chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang giảm từ 1.651,9 tỷ đồng về 211.2 tỷ đồng, tức giảm 1.440,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty không hề thuyết minh các dự án nào giảm.

Ngoài ra, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang giảm chủ yếu do dự án phố Sông Cấm không còn ghi nhận so với đầu năm ghi nhận 405,2 tỷ đồng. Công ty cho biết, dự án phố Sông Cấm, Công ty đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty VSIP Hải Phòng theo hợp đồng ngày 16/9/2022 để phát triển và kinh doanh dự án. Dự án sẽ triển khai kinh doanh và bàn giao trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025.

Ở một diễn biến khác, trước đó, CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thông qua phương án hợp tác triển khai thực hiện Dự án Khu nhà phố Bắc Sông Cấm với Công ty TNHH VSIP Hải Phòng. Trong đó, CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương sẽ góp 844,7 tỷ đồng đầu tư dự án Khu nhà phố Bắc Sông Cấm.

Dự án Khu nhà phố Bắc Sông Cấm có quy mô 101.857,8 m2 với 330 căn và nằm tại lô đất P1-RM2, Khu đô thị Công nghiệp và Dịch vụ Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. Trong đó, tổng vốn đầu tư là 1.689,4 tỷ đồng, mỗi bên 50%, tương ứng 844,7 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án và tất toán dự án từ nay cho đến 31/12/2026 và tùy vào tình hình thực hiện kinh doanh dự án để các bên thỏa thuận thêm thời gian thực hiện.

Một điểm đáng lưu ý, tính tới 31/12/2022, Công ty không còn ghi nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng Dự án Uni Galaxy cho Công ty TNHH Gamuda Land Bình Dương. Thời điểm 30/6/2022, Công ty ghi nhận khoản mục này là 600 tỷ đồng.

Dự án Uni Galaxy có diện tích 56.015 m2, tọa lạc tại phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ngày 15/9/2022, CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố thông tin bất thường về việc chuyển nhượng toàn bộ Dự án Khu nhà ở thương mại Dãy phố Ngân Hà (Uni Galaxy) cho một công ty, với tổng giá trị chuyển nhượng là 1.284,65 tỷ đồng.

Trong đó, giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất là 1.250 tỷ đồng và giá trị chuyển nhượng hạ tầng kỹ thuật chưa gồm thuế GTGT là 34,65 tỷ đồng.

Thêm nữa, thời gian thanh toán được chia làm hai đợt đối với quyền sử đất và hạ tầng. Trong đó, đối với quyền sử dụng đất, đợt 1 sẽ thanh toán 600 tỷ đồng, tương đương 48% giá chuyển chuyển nhượng; đợt 2 sẽ thanh toán 650 tỷ đồng, tương đương 52% giá trị chuyển nhượng.

Đối với giá trị hạ tầng được chia làm hai đợt. Trong đó, đợt 1 sẽ thanh toán 16,63 tỷ đồng, tương đương 48% giá trị chuyển nhượng hạ tầng; và đợt 2 sẽ thanh toán 18,02 tỷ đồng, tương đương 52% giá trị chuyển nhượng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/2, cổ phiếu TDC tăng 220 đồng lên 9.750 đồng/cổ phiếu.

欧博开户声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:Tiền mặt gấp 8,23 lần lãi trái phiếu, nhưng sao TDC không thể thanh toán được toàn bộ lãi?
发布评论

分享到:

土耳其地震 或致今年GDP损失1%
你是第一个吃螃蟹的人
发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。